Tietosuojalauseke
Pohjoisen Tunturipalvelut Ky

Tämä sovellus kerää henkilökohtaista tietoa käyttäjistään.

Tiedon käsittelijä ja omistaja

Pohjoisen Tunturipalvelut Ky
Jokimutkantie 5
93600 Kuusamo
info@tunturipalvelut.com
www.tunturipalvelut.com

Mitä tietoa keräämme?

Sovellus tai kolmannet osapuolet keräävät tietoa: sijainnista, evästeitä ja käytöstä. Muu sovelluksen keräämä henkilökohtainen tieto kuvataan tämän tietosuojalausekkeen muissa osioissa tai erillisenä selvityksenä tietojen keräyksen yhteydessä. Henkilökohtaiset tiedot voivat olla käyttäjän antamia tai automaattisesti kerättyjä sovelluksen ollessa käytössä. Evästeet tai muu seuranta kerätään sovelluksen tai kolmansien osapuolien toimesta, jotta tietoja käyttäjästä ja hänen mieltymyksistään voidaan käyttää parantamaan sovelluksen käyttökokemusta. Tiettyjen henkilökohtaisten tietojen puute voi estää sovellusta tarjoamasta palveluitaan. Käyttäjä on vastuussa henkilökohtaisten tietojen käytöstä ja jakamisesta sovelluksen tai kolmansien osapuolten kautta, vapauttaen rekisterinpitäjän kaikesta vastuusta.

Kerättyjen tietojen säilytys- ja käyttöpaikat

Menetelmät

Rekisterinpitäjä prosessoi tietoja käyttäjästä vastuullisesti ja huolehtii turvallisuudesta, jotta tietojen luvaton käyttö, julkaisu, muokkaaminen tai tuhoaminen estyy. Tiedot prosessoidaan käyttämällä tietokoneita ja/tai IT-työkaluja, jonka jälkeen organisatoriset menettelyt ja tilat liittyvät tiukasti mainittuihin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjän lisäksi joissakin tapauksissa tiedot voivat olla muiden vastuuhenkilöiden käytössä (hallinto, myynti, markkinointi, oikeudellinen, järjestelmänhallinta) tai ulkopuolisten tahojen (tekninen tuki, sähköpostipalvelin, hosting-palvelun tarjoaja, IT-yritykset, viestintävirastot). Nämä osoitetaan tarvittaessa tiedon prosessoijina omistajan toimesta. Päivitettyä listaa tietojen saajista voi tiedustella rekisterinpitäjältä milloin tahansa.

Paikka

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimistoissa ja muiden tiedonkäyttäjien tiloissa. Lisätietoja saa rekisterinpitäjältä.

Säilytysaika

Tietoja säilytetään tarvittavan kauan, jotta käyttäjälle saadaan taattua palvelu tai muita käyttötarkoituksia varten. Nämä on esitelty tässä dokumentissa. Käyttäjä voi aina pyytää rekisterinpitäjää keskeyttämään tietojen käytön tai poistamaan tiedot kokonaan.

Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus

Käyttäjää koskevia tietoja kerätään, jotta sovellus voi tarjota palveluitaan. Lisäksi tiedoilla mahdollistetaan pääsy kolmansien osapuolten palveluihin, sijaintiin perustuvat toimet, sisällön kommentointi ja yhteistyö ulkoisten sosiaalisten verkkojen ja alustojen kanssa. Tässä dokumentissa eritellään henkilökohtaisten tietojen käyttö kaikkien eri osa-alueiden kohdalla.

Facebook oikeudet tässä sovelluksessa

Sovellus saattaa kysyä joitakin Facebook:n lupia, jotta se voi suorittaa toimintoja käyttäjän Facebook-tilin kanssa ja saada tietoja siitä. Lisää tietoa löydät Facebookin lupaehdoista ja tietosuojalausekkeesta. Seuraavia lupia kysytään:

Perustiedot

Oletuksena nämä sisältävät käyttäjän tietoja kuten, tunnuksen, nimen, kuvan, sukupuolen ja sijainnin. Joitakin yhteyksiä, kuten kaverit, saatetaan käyttää myös. Jos käyttäjä jakaa julkisesti enemmän tietoja, voidaan niitä käyttää.

Kirjautuminen

Antaa lukuoikeuden valtuutetun käyttäjän kirjautumisiin.

Sähköposti

Antaa käyttäjän ensisijaisen sähköpostiosoitteen.

Tykkäykset

Antaa listan kaikista käyttäjän tykkäämistä sivuista.

Valokuvat

Antaa pääsyn käyttäjän lataamiin kuviin, sekä kuviin, joihin käyttäjä on merkitty.

Julkaiseminen sovelluksessa

Antaa sovelluksen julkaista Open Graph:n käyttämällä sisäänrakennettuja toimintoja, saavutuksia, pisteitä tai muita toimintoja. Sovellus voi myös julkaista muuta aktiivisuustietoa, joka on kuvattu Facebook:n julkaisulupien asiakirjassa.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelyssä

Henkilökohtaisia tietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin käyttämällä seuraavia palveluita:

Valtuutus kolmannen osapuolen palveluihin

Nämä palvelut mahdollistavat sovelluksen pääsyn käyttäjätunnuksesi tietoihin kolmansien osapuolien palveluissa ja suorittaa niissä toimintoja. Nämä palvelut eivät aktivoidu automaattisesta, vaan vaativat käyttäjältä valtuutuksen.
Access to the Facebook account (This Application)
Tämä palvelu antaa sovellukselle luvan yhdistää käyttäjän Facebook-tiliin, jonka tarjoaa Facebook Inc. Kysyttyjä lupia ovat: kirjautumiset, sähköpostiosoite, tykkäykset, kuvat ja sovelluksen lupa julkaista tietoja. Prosessien sijainti: USA - tietosuojakäytäntö.

Sisällön kommentointi

Sisällön kommentointi-palvelut mahdollistavat käyttäjän julkaista kommenttejaan sovelluksen sisällöstä. Riippuen sovelluksen omistajan asettamista asetuksista, käyttäjä voi myös jättää kommentteja anonyyminä. Jos käyttäjä on antanut sähköpostiosoitteen, sitä voidaan käyttää sisältöön ja kommentteihin liittyviin ilmoituksiin. Jos kolmannen osapuolen tarjoama sisällön kommentointi on asennettu, voi se kerätä verkkoliikennetietoja, vaikka käyttäjä ei käyttäisikään sisällön kommentointi-palveluja.
Facebook kommentit (Facebook)
Facebook:n kommentit ovat Facebook Inc.:n tarjoama sisällön kommentointi-palvelu, joka mahdollistaa käyttäjälle kommenttien kirjoittamisen ja niiden jakamisen Facebook-alustalla. Henkilökohtaisia tietoja, joita kerätään: evästeet ja käyttödata. Prosessien sijainti: USA - tietosuojakäytäntö.

Ulkopuoliset sosiaaliset verkostot ja palvelut

Nämä palvelut mahdollistavat suorat vuorovaikutukset sosiaalisten verkkojen tai muiden ulkoisten alustojen ja sovelluksen sivujen kanssa. Vuorovaikutukset ja kerätyt tiedot, joita sovellus kerää, ovat aina riippuvaisia käyttäjän asettamista yksityisyysasetuksista kullakin sosiaalisen verkon alustalla. Jos asennettu palvelu sallii vuorovaikutuksen sosiaalisten verkkojen kanssa, voi se silti kerätä tietoliikennetietoja sivustoilta, joilla palvelu on asennettuna, vaikka käyttäjä ei käyttäisi sitä.
Facebookin Tykkää -painike ja sosialiset widgetit (Facebook)
Facebook:n tykkäys-painike ja sosiaalisen median widgetit ovat palveluita, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen Facebook Inc.:n tarjoaman Facebook:n sosiaalisen verkoston kanssa. Henkilökohtaisia tietoja, joita kerätään: evästeet ja käyttödata. Prosessien sijainti: USA - tietosuojakäytäntö.

Sijaintiin perustuvat vaikutukset

Sijaintitiedot (tämä sovellus)
Tämä sovellus voi kerätä, käyttää ja jakaa käyttäjän sijaintitietoja, mahdollistaakseen sijaintiin perustuvat palvelut. Useimmat selaimet ja laitteet tarjoavat oletuksena työkaluja, jotka estävät tämän. Jos nimenomainen lupa on annettu, voi sovellus seurata käyttäjän sijaintitietoja. Henkilökohtaisia tietoja, joita kerätään: sijaintitiedot.

Lisätietoja tietojen keruusta ja käsittelystä

Oikeustoimet

Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää laillisiin tarkoituksiin rekisterinpitäjän toimesta oikeudessa tai välivaiheissa, jotka voivat johtaa oikeudellisiin toimiin, mikäli sovellusta tai siihen liittyviä palveluita on käytetty virheellisesti.

Käyttäjä on tietoinen, että rekisterinpitäjä voi joutua paljastamaan henkilökohtaisia tietoja viranomaisten pyynnöstä.

Järjestelmän loki ja ylläpito

Tämän tietosuojalausekkeen sisällön lisäksi sovellus voi tarjota käyttäjälle lisätietoja liittyen joihinkin tiettyihin palveluihin tai henkilökohtaisen tiedon keruuseen ja prosessointiin liittyen.

Sovellus ja kolmannet osapuolet voivat kerätä toimintaa ja ylläpitoa varten tiedostoja, jotka seuraavat sovelluksen käyttöä (järjestelmäloki) tai muuta henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi IP-osoite).

Tiedot jotka eivät sisälly tähän tietosuojalausekkeeseen

Lisätietoja henkilökohtaisten tietojen keräämisestä voi pyytää rekisterinpitäjältä milloin tahansa. Katso yhteystiedot tämän dokumentin alusta.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus tietää, onko hänen henkilökohtaisia tietoja tallennettu ja voi tiedustella asiaa rekisterinpitäjältä varmistaakseen tietojen sisällön, alkuperän ja oikeellisuuden. Käyttäjä voi pyytää täydentämään, poistamaan, päivittämään tai korjaamaan tietoja. Käyttäjä voi myös pyytää muuttamaan tiedot anonyymiksi tai estämään tietojen pidon lainvastaisesti sekä kieltää niiden käytön kaikissa oikeudellisissa toimenpiteissä. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle alussa osoitettuihin yhteystietoihin.

Tässä sovellus ei tue “älä jäljitä” -pyyntöjä. Kolmansien osapuolten “älä jäljitä” -pyyntöihin löytyy lisätietoa heidän tietosuojalausekkeista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Rekisterinpitäjällä on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen milloin tahansa ilmoittamalla käyttäjille siitä tällä sivulla. On suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein ja tarkistaa viimeisimpien muutosten päivämäärä alhaalla olevasta listasta. Jos käyttäjä vastustaa lausekkeeseen tehtyjä muutoksia, tulee käyttäjän lopettaa sovelluksen käyttö ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänen henkilökohtaiset tietonsa. Jos muuta ei mainita, ajankohtainen tietosuojalauseke koskee kaikkea henkilökohtaista tietoa, joka rekisterinpitäjällä on käyttäjistä.

Määritelmät ja viitteet

Henkilökohtaiset tiedot (tai data)

Tiedot, mukaan lukien henkilökohtainen tunnistenumero, joista voidaan suoraan tai epäsuoraan tunnistaa luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, laitos tai yhdistys.

Käyttäjän ja laitteen tiedot

Sovelluksen (tai kolmansien osapuolien) automaattisesti keräämät tiedot, jotka voivat sisältää: sovelluksen käyttäjän käyttämän laitteen IP-osoitteen tai verkkotunnuksen, URI-osoitteet, ajan, jolloin palvelimelle on lähetetty pyyntöjä, menetelmän, jolla pyynnöt lähetetään, vastauksena saadun tiedoston koko, numeerinen koodi, joka ilmaisee palvelimen antaman vastauksen tilan (onnistunut lopputulos, virhe, jne.), alkuperämaa, selaimen ominaisuudet ja käyttäjän käyttöjärjestelmä, erilaisia aikatietoja (esimerkiksi kullakin sovelluksen sivulla vietetty aika) ja tietoja reitistä, jota pitkin sovelluksessa ollaan edetty, erityisesti vierailtujen sivujen sekvensseistä ja muita parametrejä käyttäjän käyttöjärjestelmän ja/tai IT-ympäristöön liittyen.

Käyttäjä

Oikeus- tai luonnollinen henkilö joihin henkilökohtaiset tiedot viittaavat.

Tiedon kerääjä

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkishallinto tai muu elin, yhdistys tai organisaatio, joka on valtuuttanut rekisterinpitäjän käsitellä henkilökohtaisia tietoja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkishallinto tai muu elin, yhdistys tai organisaatio, jolla on oikeus tehdä päätöksiä myös toisen rekisterinpitäjän kanssa, koskien käyttötarkoitusta, henkilökohtaisten tietojen prosessointimenetelmiä ja käytettyjä keinoja. Näihin kuuluvat sovelluksen käyttöön ja toimintaan liittyvät turvatoimet. Rekisterin pitäjä on, ellei toisin mainittu, tämän sovelluksen omistaja.

Tämä sovellus

Laitteet ja ohjelmistot, joilla henkilökohtaisia tietoja kerätään käyttäjästä.

Evästeet

Käyttäjän laitteelle talletetaan pieni määrä tietoja.

Lakitiedot

Huomio eurooppalaisille käyttäjille: tämä tietosuojalauseke on valmisteltu täyttämään velvoitteet, jotka määritellään EC direktiivin nro 95/45/EC artiklassa 10, sekä direktiivin 2002/58/EC säädöksien mukaisesti, jotka on tarkistettu direktiivissä 2009/136/EC, aiheena evästeet. Tämä tietosuojalauseke koskee ainoastaan tätä sovellusta.

Viimeisin päivitys: 15.5.2018.